Biuro Rachunkowe
o nasoferta - Biuro Rachunkowe KKFcennik - Biuro Rachunkowe KKFkontakt - Biuro Rachunkowe KKF

Oferta

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z Ustawa o rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie deklaracji: PIT-5,PIT-5L CIT-2,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdów, wartości niematerialnych i prawnych,
  • wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych,
  • reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi, organami kontroli skarbowej, w ZUS,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, wypełnianie formularzy GUS,
  • opracowanie planu kont, sporządzenie bilansów,
  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło,
  • sporządzanie list płac i deklaracji PIT,
  • obsługa ewidencji wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA,
  • sporządzanie PIT – 11, PIT – 8B i innych,
  • szereg usług dodatkowych zgodnie  wymaganiami naszych Klientów.